Vormingen en trainingen

Passion4Creativity


Deze workshop gaat over hoe je met passie kan leven en hoe je creativiteit kan brengen in je eigen leven en in je levensverhaal. Als je op een creatieve manier herinneringen en de kunst van het ouder worden naar boven kunt halen, dan bevestigt dit wie je bent.Ontdek jouw creatief breinIn deze workshop gaan we na wat creativiteit is en hoe we het op rijpere leeftijd kunnen stimuleren. Daarbij staan we stil hoe de omgeving in het algemeen en hoe muziek en kunst en cultuur in het bijzonder als medicijn kunnen werken. We doen de proef op de som!

De kracht van levensverhalen!

Els Messelis begeleidt studenten van de opleiding Toegepaste Gerontologie :  Workshop Narratieve Gerontologie in Living LAB,  Hogeschool Windesheim, Zwolle (NL)

september 2016

Nieuw !


60 met een +

zinvol creatief en succesvol ouder worden


Deze workshop geeft je een boeiend receptenboek om - in verbondenheid met jezelf en met alles en iedereen om je heen - zinvol, creatief en succesvol ouder te worden, dit met het diepe besef dat het leven niet altijd even lief voor je is.

Omarm de 'wabi-sabi'gedachte


Masterclass levensverhalen

& digital storytelling

Els Messelis & Nele Gulinck

Groepscentrum Permanente Vorming, Odisee

najaar 2016


Een greep uit andere creatieve methodieken waar Els Messelis mee aan de slag gaat:

landscape of memories

lifelines in later life (LLLL)

bodyscan

werken met natuurelementen.


Dit en nog veel meer vindt u in haar nieuw boek Wanneer woorden tekort schieten. Creatief aan de slag met het doorleefd levensverhaal. Garant.

Els Messelis maakt hoofden in klei van oudere volwassen die hun basisemoties willen uitdrukken bij het maken van hun levensverhaalboek.

Voorjaar 2020 vindt een nieuwe 5daagse train de trainer 'Creatief aan de slag met het levensverhaal' plaats, georganiseerd door Odisee Advanced Education in Brussel.


Welke activiteiten werden nog ontwikkeld?


18 januari 2019 werkte ze in Hogeschool Odisee, campus Aalst (in het kader van PG Ouderenzorg) rond het thema 'De kracht van het levensverhaal'.


13 november 2018: werken met het levensverhaal van psychisch kwetsbare mensen, Permanente Vorming, Hogeschool Odisee.


In 2015 en 2016 gaf Els in hogeschool Odisee deskundigheidsbevorderingen rond het werken met levensverhalenEls Messelis heeft haar eigen levensvaas ontwikkeld met klei. Per 7 jaar van haar leven heeft ze de belangrijkste ervaringen en  emoties uitgedrukt in klei. Het resultaat is een prachtige levensvaas.

Copyright @ All Rights Reserved