Bio

Wie is Els Messelis?

Studies

Els Messelis (°1965 - generatie X) is master in de Gerontologie (VUB), bachelor in Medisch-Sociale Wetenschappen (VUB) & bachelor in Sociaal Werk (Vives - voormalig IPSOC)


In 2014 volgde ze de deskundigheidstraining werken met levensverhalen bij de legendarische J. Franssen (Roermond).


In 2015 volgde ze het vak seksuele en relatie-ethiek, MA Moraalwetenschappen & Wijsbegeerte aan de UGent (Prof. Dr. T. Claes).


Tijdens het academiejaar 2016-2017 schoolde ze zich bij aan de Universiteit Gent, Faculteit Wijsbegeerte.


Tijdens het academiejaar 2017-2018 schoolde ze zich bij aan de Universiteit Gent, Faculteit Psychologie.


Academiejaar 2018-2019 volgde ze de opleiding 'Creatieve werkvormen inzetten bij hulpvragen', bij Balans in Gent. Ze heeft haar getuigschriften hiervan op zak.


Loopbaan

Ze werkte in de jaren '90 o.m. als stafmedewerker CGSO Kortrijk, als coördinator dagverzorgingscentrum De Nieuwe Lente Heule  en als algemeen directeur van het WZC Huize Ter Meersch Avelgem.

Van 2000 t.e.m. 2005 werkte ze als wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze bereidde daar tot 2006 haar doctoraatsverhandeling voor rond het thema 'de ondervertegenwoordiging van 55-plus vrouwen in besturen'. Tot een publieke verdediging is het echter nooit gekomen.


Zij is sedert 2001 verbonden aan wat nu de hogeschool Odisee heet, eerst als lector en coördinator van de opleiding seniorenconsulentenvorming (onder HIG en later onder HLFSW); daarna als coördinator Sociaal-agogisch Werk Groepscentrum Permanente Vorming  & lector aan de banaba psycho-sociale gerontologie. Sedert 01 september 2019 werkt ze als docent bij Odisee Advanced Education (OAE).


Daarnaast is zij zaakvoerder van Lachesis, een bureau dat vorming organiseert met en voor oudere volwassenen. Het spinnen van de  verdere levensdraad is belangrijk voor mensen die al veel levenservaring en levenswijsheid hebben opgebouwd. Of ze nu 50, 60, 70 , 80 of 100 plus zijn: leeftijd is niet belangrijk wel leef-tijd.


Beroepshalve is ze lid van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG), The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) en de redactieraad van het  tijdschrift Geron.


In haar vrije tijd is ze verder lid van ACAP (Active Aging Consortium Asia Pacific), Amnesty International & Gaia. Ze probeert ook haar steentje bij te dragen aan de organisatie cleanekleren.be.


De Wabi-Sabi gedachte is bij haar nooit ver weg: de kunst van de 'onvolmaaktheid' omarmt ze ook al is ze in hart en nieren een optimist en vooruitgangsdenker. 


Ze schreef talloze boeken en artikels rond ouder worden (zie www.elsmesselis.com).


34 jaar geleden startte ze met zich verdiepen in het thema 'seksualiteit en intimiteit op latere leefijd'.

Ze ontwikkelde in 2014 de Vlaamse Sekskoffer die ze presenteerde op de wintermeeting van de BVGG. In 2016 vormde ze deze om tot de sekskoffer voor gevorderden.


Ze is samen met Jan Van Velthoven, Directeur De Kleine Kasteeltjes & Q in zorg de bezieler van de vormingsreeksen voor Referentiepersonen Intimiteit en Seksualiteit in woonzorgcentra (5 edities vonden eerder plaats onder de voormalige naam intimiteitscoach). De 6° editie is voorzien voor het voorjaar van 2020. De 7° editie wordt georganiseerd in het najaar van 2020. 

Ze voerde eind 2017 een survey uit bij het management van de Vlaamse Woonzorgcentra. Deze  peilde naar het seksualiteits- en intimiteitsbeleid in de WZC's, ahv de Sexuality Assessment Tool. Ze werkt daarvoor samen met Dr. M. Bauer (La Trobe University, Australië). Een wetenschappelijk artikel met de resultaten van het onderzoek werd ondertussen dd november 2019 goedgekeurd voor publicatie in The Journal Sexuality and Disability. Haar nieuw en 11de boek met als titel 'Intimiteit en seksualiteit in woonzorgcentra' is in het najaar 2019  verschenen bij Gompel&Svacina.


Samen met Jan Van Velthoven schrijft ze een boek rond Grensoverschrijdend Gedrag in de Ouderenzorg, Uitgeverij Politeia.


2019 was een speciaal jaar voor haar: ze vierde haar 20ste verjaardag als Sociaal Gerontoloog. Ze werpt zich op als anti-ageism activist en heeft na 34 jaar ervaring in het geven van cursussen Voorbereiding op Pensioen (VOP) nu ook LNP (Leven Na Pensioen) cursussen ontwikkeld. Hierbij staan de verbinding met jezelf, de ander en de natuur centraal.


2020 is opnieuw een speciaal en boeiend jaar. Los van het feit dat ze 55 kaarsjes uitblaast, is ze vanuit Lachesis gestart met een grootschalig project rond items die haar 'beroeren'. Het eerste thema dat daarbij in boekvorm uitgewerkt wordt, handelt over 'AANRAKING IN TIJDEN VAN HUIDHONGER'. Het zal verhalen omvatten van voor, tijdens en na COVID-19. 
Vanuit Lachesis bouwt ze ook haar expertise als levenscoach na pensioen op. 'Door eigen bloei en groei anderen laten bloeien en groeien'. 


Haar venster op ouder worden in de wereld dmv IAGG (ER)
  Copyright @ All Rights Reserved